Het doel van deze gesprekken in de afgelopen weken was om kennis te maken, informatie te delen en de beoogde producten en diensten van team HuFa te bespreken. Vanzelfsprekend met als doel de verdere ontwikkeling van team HuFa en de dienstverlening aan de scholen.
De gesprekken zijn als zeer positief ervaren. Het team HuFa heeft de verschillende scholen en hun directeuren leren kennen en op hoofdlijnen inzicht gekregen in hun behoefte.

Opbrengsten gesprekken
De opbrengsten uit de gesprekken zijn op 21 en 23 mei in twee bijeenkomsten teruggekoppeld aan de directeuren, de collega’s uit het team HuFa en andere belangstellenden. Teamleider Tanja van den Berge heeft de ontwikkelstappen toegelicht die tot nu toe binnen team HuFa zijn gezet en aangegeven hoe de verdere ontwikkelingen worden vormgegeven.
Daarna voerden de deelnemers twee ‘opdrachten’ uit. De eerste opdracht ging over de toegevoegde waarde van team HuFa binnen CVO. Aan de hand van een model is geprobeerd meer inzicht te krijgen in het ‘waarom’ van de ontwikkelingen op het gebied van HuFa. De tweede opdracht betrof het ‘hoe’ van onze ontwikkelingen. Bij deze opdracht werd de deelnemers gevraagd oogjes te plakken bij woorden die voor hen het belangrijkst zijn bij de onderwerpen Product/dienstencombinatie (PDC)/samenwerking, Processen en Dienstverlening. Op de foto is het resultaat van deze opdracht te zien.

Teamleider Tanja van den Berge: ‘Het waren zeer waardevolle bijeenkomsten die voldoende nieuwe input opgeleverd hebben voor de verdere ontwikkeling van team HuFa.’

15-verkenningsmaking-02.jpg#asset:1102