Accent Hoogvliet ontwikkelt als enige praktijkschool in Nederland samen met een aantal andere scholen het leergebied Burgerschap. Het Zuider Gymnasium is gevraagd mee te denken over het toekomstige curriculum voor Engels en de moderne vreemde talen.

De Onderwijscoöperatie, PO-raad, VO-raad, AVS, Laks en Ouders & Onderwijs zijn de initiatiefnemers van Curriculum.nu. Ze willen met deze herziening werken aan het onderwijs van morgen en komen tot een curriculum dat leerlingen helpt met wat ze moeten kennen en kunnen om goed voorbereid te zijn op hun toekomst. Ze willen:

  • samenhang in de onderwijsinhoud bevorderen;
  • zorgen voor doorlopende leerlijnen;
  • overladenheid in het onderwijsprogramma terugdringen;
  • duidelijkheid bieden aan scholen; wat moeten alle leerlingen leren en hoeveel ruimte is er over voor eigen invulling;
  • een betere balans brengen in de hoofddoelen van het onderwijs.

Met de opbrengst van het ontwikkelproces worden kerndoelen en eindtermen geactualiseerd.

84 scholen, 9 leergebieden
De selectiecommissie heeft 84 scholen voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs, verspreid over heel Nederland, uitgekozen. Daarbij is gekeken naar de motivatie voor deelname, de mate van samenwerking rond curriculumontwikkeling en achtergrondkenmerken van de scholen. De ontwikkelscholen gaan aan de slag binnen de negen leergebieden: Mens & Natuur, Kunst & Cultuur, Bewegen & Sport, Digitale geletterdheid, Rekenen & Wiskunde, Engels/moderne vreemde talen, Burgerschap, Nederlands, Mens & Maatschappij.

Startbijeenkomst
Donderdag 8 maart vond de startbijeenkomst plaats in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Minister Arie Slob gaf het startsein en Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie aan de Vrije Universiteit, verzorgde een inspirerende lezing.

Daarna gingen de geselecteerde scholen direct enthousiast en vol energie aan de slag onder leiding van medewerkers van de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO), met wie inhoudelijk wordt samengewerkt.

Meer informatie: www.curriculum.nu