Waarom stemmen? Hoe stemmen? Wat is een gemeente? Wie heeft het beste plan? Deze en andere vragen komen aan bod in de cursus Stoere Stemmer van stichting STRAS en stichting ABRI, ontwikkeld met andere partijen zoals Accent Avondschool, onderdeel van CVO Accent, en de ASVZ uit Rotterdam. Ze krijgen daarbij financiële steun van onder andere NSGK, instanties als ProDemos en burgerlijke gemeenten. Zo willen ze bereiken dat (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking serieus genomen worden.

stoere stemmer

Vormen van een mening
De cursus is geen verzameling lessen maatschappijleer, maar bijeenkomsten die gaan over het vormen van een mening, luisteren naar elkaar, het uitwisselen van ervaringen en praktisch leren stemmen. Cursisten leren onder meer waarom het belangrijk is om te weten wat er in grote lijnen wordt besloten in Nederland, wat voor hun de belangrijkste politieke thema’s zijn, hoe ze meer te weten kunnen komen over de Nederlandse partijen en hoe ze een geldige stem uitbrengen.

Na het behalen van het diploma zijn het Stoere Stemmers, die weten wat er gebeurt rond de verkiezingen en welke rol zij daarin kunnen spelen.

Uitreikingen
Op Accent Avondschool Zuid hebben de cursisten op dinsdagavond 13 maart hun diploma ontvangen uit handen van gebiedscommissievoorzitter Ronald van de Tol. Alle deelnemers van Accent Avondschool Centrum kregen op donderdagavond 15 maart hun diploma van Co Engberts, gemeenteraadslid uit Rotterdam.

Accent Avondonderwijs is onderdeel van Accent, een scholengroep van CVO met vier scholen voor praktijkonderwijs, twee scholen voor avondonderwijs aan volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking en een afdeling onderwijsondersteuning.

03-stoere-stemmer-2.png

Pilot
De cursus Stoere Stemmer is een pilot in Rotterdam, Barendrecht en Almere. De Hogeschool Leiden onderzoekt of het materiaal dat bij de cursus is ontwikkeld het gewenste effect heeft. Slaat de cursus aan, dan zal ze in meer gemeenten worden ingevoerd, en ook voor de landelijke verkiezingen worden ingezet.

Meer informatie: Gerben Lems (STRAS), 06-282 271 64, e-mail: gerben.lems@stras.nl

03-stoere-stemmer-3.png

De Stoere Stemmers van Accent Avondschool Centrum met hun diploma. Middenachter: Co Engberts, lid van de Rotterdamse gemeenteraad. Uiterst links (staand): Gerben Lems.