In 1968 opende De Oude Maas haar deuren in het gebouw van de Jan Ligthartschool aan de Galileilaan in Spijkenisse. De belangrijkste reden voor de start was de behoefte aan christelijk beroepsonderwijs op Voorne-Putten.

Leerlingenaantal hoog gebleven
De Oude Maas is door de jaren heen een school gebleven die stevig verankerd is in de regio. Vele duizenden leerlingen hebben er onderwijs gevolgd en zijn doorgestroomd naar alle niveaus van het vervolgonderwijs. In het eerste jaar startte de school met 84 leerlingen. Dit schooljaar volgen meer dan 900 leerlingen onderwijs op De Oude Maas. Daarmee is het nog altijd de grootste vmbo-school in de regio.

Nieuwbouw in 2010
Na meer dan veertig jaar onderwijs in een semipermanent gebouw, stapten personeel en leerlingen in januari 2010 eindelijk een splinternieuw gebouw binnen. Het heeft veel overleg gekost om midden in de stad gehuisvest te blijven. Dat had de voorkeur van de schoolleiding. De keuze viel op de locatie van de voormalige sporthal Den Oert. Opnieuw een terrein van 14.000m².

Het nieuwbouwconcept was tevoren goed doorgesproken met alle geledingen: personeel, ouders en leerlingen. De leerlingencommissie had voorkeur voor het opdelen van de verschillende doelgroepen binnen de school in eigen thuisbases. In iedere thuisbasis zijn nu lokalen waar de leerlingen les krijgen. Daar zijn ook hun eigen docenten en teamleider, hun eigen kluisjes, hun eigen toiletgroep, hun eigen kapstokken, hun eigen roosterwijzigingen op de monitor, enzovoorts.

Het bevalt iedereen goed in het gebouw. Inmiddels zijn er – acht jaar later – al de nodige verbouwingen geweest. Het onderwijs staat niet stil. De bekende beroepsgerichte praktijkafdelingen zijn vorig jaar vervangen door nieuwe profielen.

Inzetten op zelfverantwoordelijkheid van de leerling
Door de jaren heen is het onderwijs op De Oude Maas sterk veranderd. ‘We geven degelijk onderwijs en lopen niet in zeven sloten tegelijk’, zegt directeur Luuk Oortwijn. De ontwikkelingen staan echter niet stil. Er is veel aandacht voor het individuele kind. Ieder kind leert weer anders en daar houden de docenten rekening mee tijdens het lesgeven.

Er is met name ingezet op het vergroten van de zelfverantwoordelijkheid van de leerling over zijn of haar eigen leerproces. De kernteams hebben een ambitieuze leercultuur ontwikkeld en bieden maatwerk en gepersonaliseerd leren aan. Om deze ambitie te bereiken heeft de school de ouders/verzorgers meer betrokken bij het leerproces van de leerlingen. De mentor voert samen met leerling en zijn of haar ouders gesprekken, waarbij de ontwikkeling van de leerling centraal staat. Op deze manier kan het leren van de leerling optimaal ondersteund worden.

Niet alleen school voor techniek
De school wordt vaak gezien als technische school, maar de praktijklokalen voor Zorg & Welzijn en Economie worden eveneens druk bevolkt. Misschien komt dat techniek-imago ook wel enigszins omdat alle technische lokalen langs de Hekelingseweg zichtbaar zijn. Bezoekers zijn altijd weer onder de indruk als ze auto’s in het praktijklokaal Mobiliteit & Transport zien staan.

Onderwijsaanbod
De Oude Maas biedt alle vmbo-leerwegen van leerjaar 1 t/m 4: basis, kader en mavo.

Er is een ruim aanbod aan mogelijkheden. De profielen in leerjaar 3 en 4 zijn:

  • Bouwen, Wonen & Interieur (BWI)
  • Produceren, Installeren & Energie (PIE)
  • Mobiliteit & Transport
  • Economie & Ondernemen
  • Zorg & Welzijn
  • Media, Vormgeving & ICT (MVI)

Halverwege het tweede leerjaar kiezen de leerlingen een van deze profielen. De leerlingen worden uiteraard geholpen met het maken van de keuze door middel van individuele gesprekken en lessen loopbaanoriëntatie en begeleiding.

Bij ieder profiel moeten de leerlingen ook keuzevakken kiezen: vakken die nauw aansluiten bij het gekozen profiel of in enkele gevallen ook uit een ander profiel.

Geen nieuwe naam nodig
Waar veel scholen het, om uiteenlopende redenen, nodig vonden om hun naam te veranderen, heeft De Oude Maas in Spijkenisse haar naam gehouden. Er zijn ook geen plannen om die te wijzigen. Directeur Oortwijn: ‘Onlangs heb ik nog aan de leerlingen van de leerlingencommissie gevraagd of het – na vijftig jaar – niet eens tijd is om de naam van de school te veranderen. Hun reactie was unaniem: ze willen beslist geen andere naam voor de school.’

Excellente status
De Oude Maas beschikt als enige school in de regio al sinds 2013 onafgebroken over de status Excellente School. Onlangs heeft het ministerie van Onderwijs besloten dat De Oude Maas ook in het jubileumjaar 2018 die status mag behouden. Het heeft geleid tot vertrouwen in de regio met als piek een enorme aanmelding vorig jaar met 250 nieuwe leerlingen. Dat brengt veel verantwoordelijkheid met zich mee. De ruim honderd personeelsleden die werkzaam zijn op De Oude Maas, zijn zich dat volledig bewust en investeren dagelijks in goed onderwijs voor de leerlingen.

Jubileumactiviteiten
In 2018 staan er onder andere een extra schoolreis en groot discofeest op de agenda voor de leerlingen om het jubileum te vieren. Voor alle oud-leerlingen en oud-medewerkers wordt er een grootse reünie gehouden op vrijdag 12 oktober 2018. Belangstellenden kunnen zich hiervoor aanmelden via om.penta.nl.

Contactpersoon: Luuk Oortwijn, om@penta.nl