Het ministerie van OCW heeft vorig najaar een subsidieaanvraag van de samenwerkende opleidingen, bedrijven en instanties gehonoreerd met 1,2 miljoen euro. Daarmee wordt niet alleen het keuzevak bij PENTA De Oude Maas en andere middelbare scholen ontwikkeld, maar ook de hele mbo-opleiding op het Techniek College Rotterdam. |Er wordt onder leiding van SLO ook gewerkt aan officiële erkenning van het vak in de slaag-/zakregeling.

Veel perspectief
PENTA De Oude Maas is dit cursusjaar gestart met de nieuwe beroepsprofielen in het vmbo. In het profiel MVO zitten nu 18 leerlingen, en coördinator Ad Redert hoopt dat veel van deze 18 het keuzevak zullen kiezen met ingang van september 2019. Ook voor de leerlingen in volgende leerjaren biedt deze module veel perspectief.

Ad Redert: ‘Het is de bedoeling dat de bedrijven een stukje van de cloud ter beschikking stellen aan onze leerlingen, bij wijze van “speeltuin”, zodat ze kunnen oefenen zonder dat het kwaad kan.’

Kloof verkleinen
Een tekort aan gekwalificeerd personeel, is een van de grootste zorgen van bedrijven in de digitale sector. Daarnaast is er een kwalitatief probleem: Veel werkgevers klagen over de steeds groter wordende kloof tussen het onderwijs en praktijk. PENTA De Oude Maas gaat samen met partners in de regio, onder aanvoering van het Techniek College Rotterdam, deze problematiek wegnemen.

Meer informatie: https://om.penta.nl/Nieuws/nieuws/Cloud%20Engineering%20op%20De%20Oude%20Maas.wli