In samenwerking met David Williams (Calvijn), Stephan van Wissen (Farel/Calvijn Groene Hart) en Ron de Knegt (Comenius Lyceum Capelle) was er voor deze dag gekozen om het onderwerp CLIL-activities bij de horens te vatten. Het doel van deze middag was om docenten te inspireren en good practices uit te wisselen. ‘Het was een groot succes’, constateert Ron de Knegt.

Vakinhoud én vreemde taal
CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning: een manier van onderwijs waarin het doceren van vakinhoud en van een vreemde taal tegelijkertijd gebeurt.

Een voorbeeld. Bij het introduceren van een nieuw onderwerp komen ook nieuwe begrippen en termen naar voren. Spelenderwijs met deze begrippen aan de slag gaan, zorgt ervoor dat ze beter beklijven bij de leerlingen. De combinatie van taal én vakinhoud maakt leerlingen bewust van de terminologie (de taal) binnen het vak.

Onderlinge inspiratie
Ron de Knegt vertelt: ‘Patrick de Boer, trainer CLIL, leidde deze middag waarop zo’n dertig docenten van diverse CVO-scholen, die lesgeven in tto, aanwezig waren. Na de eerste onwennige kennismaking raakten de vakcollega’s algauw met elkaar in gesprek en werd het een vruchtbare middag. De collega’s van de diverse scholen hebben ideeën gedeeld en voor de toekomst mailadressen uitgewisseld.

Een bewijs dat we binnen CVO voldoende kennis en talent in huis hebben om elkaar te inspireren.’

Aansluiten?
Misschien willen andere scholen binnen CVO aansluiten bij deze uitwisselingsmiddagen, of zijn er ideeën waarbij kennis gedeeld kan worden op andere gebieden.

Neem voor meer informatie en/of tips contact op met Ron de Knegt, afdelingsleider vwo/tto van het Comenius College, e-mail: rdknegt@comenius.nl