De schoolexamens vormen de basis voor het behalen van het diploma. Het Ministerie van Onderwijs werkt de consequenties van deze beslissing momenteel verder uit, waaronder de invulling van de zak-slaagbeslissing. De SE's kunnen tot begin juni worden afgenomen; daarna is er nog tijd om eventueel herkansingen af te nemen.

CVO zal tot de meivakantie zoveel mogelijk schoolexamens afnemen op afstand. Hierdoor ontstaat duidelijkheid en komt CVO tegemoet aan de zorgen die bij medewerkers, ouders en leerlingen bestaat. Veel scholen nemen de komende anderhalve week de tijd om goed na te denken over de vorm waarin de schoolexamens worden afgenomen, een planning te maken en om alles rondom de schoolexamens goed te organiseren.