De raden en bonden zien toenemende onrust in de achterbannen als gevolg van de oproep van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) die afwijkt van het advies van het RIVM. Zij willen zondag in het overleg met de bewindslieden van OCW bespreken of de lijn van het kabinet, zoals die vrijdagavond is ingenomen, nog houdbaar is. Het is in het belang van alle scholen, ouders, medewerkers en leerlingen dat er voor zondagavond volstrekte helderheid is.