Ook op onze scholen was de situatie inmiddels niet meer houdbaar. Door de verscherpte maatregelen melden veel medewerkers met lichte verkoudheidsklachten zich ziek en ook veel leerlingen blijven om deze reden thuis. En ouders maken zich zorgen.

Onze medewerkers proberen met man en macht om het onderwijsproces zoveel mogelijk door te laten gaan op afstand. Onze ICT-afdeling faciliteert de scholen daar uiteraard maximaal bij.

De hoogste prioriteit ligt bij de leerlingen die eindexamen doen. Maar ook leerlingen in voorexamenklassen en leerlingen die thuis niet over passende leeromstandigheden beschikken, proberen we zoveel mogelijk onderwijs te blijven aanbieden. We doen er alles aan te zorgen dat leerlingen geen (extra) achterstanden oplopen als gevolg van de Corona-crisis.

Daarnaast hebben wij oog voor kinderen van ouders met vitale functies (in de zorg, bij de politie, etc.). Waar mogelijk en gewenst zullen we opvang bieden aan kinderen van deze ouders.

Contactgegevens:

bestuur@cvo.nl
010 - 2171304