Een van hen is Ismail Aghzanay, teamleider van het Comenius Beroepsonderwijs Capelle.

Juist dit jaar vindt de organisatie van deze verkiezing het belangrijk dat leraren hierdoor in het zonnetje worden gezet.

Juryvoorzitter Andrew Niemeijer, zelf Leraar van het Jaar in 2008, maakte de namen bekend tijdens de bijeenkomst van leraren en vertegenwoordigers uit het onderwijs. Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Constantijn der Nederlanden en rapper Ali B spraken tijdens de sessie hun waardering uit voor de docenten.

Ambassadeurs
De titel Leraar van het Jaar wordt uitgereikt in vier categorieën onderwijs: primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. De genomineer-den – drie per categorie – treden tot aan de verkiezing op als ambassadeurs van hun vak. Dat houdt in dat ze gedurende het jaar op verschillende momenten het onderwijsvak promo-ten. Zo zijn ze te gast bij de Big Improvement Day op 19 mei in Leusden, een dag waarop traditiegetrouw positieve ontwikkelingen in onder meer het onderwijs worden belicht.

Video’s opnemen
Andrew Niemeijer: ‘De verkiezing van Leraar van het Jaar is deze keer voor de 21e keer ge-organiseerd. Begin 2020 zijn de stembussen opengegaan. Uit bijna 1.000 aanmeldingen zijn er 10 genomineerden per categorie verkozen. Ze wisten zelf niet dat ze opgegeven waren voor deze verkiezing, maar gingen vol enthousiasme de strijd aan om deze fraaie titel. Coro-na maakte het voor sommigen wel lastiger om video’s op te nemen met hun leerlingen of studenten. Maar hierdoor werden er wel nieuwe inzichten opgedaan en moesten de genomi-neerden zich van hun creatieve kant laten zien.’

Trots
Teamleider en docent Ismail Aghzanay van het Comenius Beroepsonderwijs Capelle, is een van de genomineerde leraren dit jaar. Directeur Antonella Carletti van het Comenius Be-roepsonderwijs is er trots op dat een docent van haar school genomineerd is.

Bekendmaking op 4 december
Tijdens de Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT) die van 30 november tot en met 4 de-cember gehouden wordt in Utrecht, maakt de jury op 4 december bekend wie uiteindelijk met de titel naar huis (of naar school) gaat. De genomineerden zullen op de beurs een vakjury moeten overtuigen wie de beste Leraar van het Jaar 2021 is.

Klik hier voor het filmpje (4.44”) waarin de nominaties worden bekendgemaakt: