Dit keer vond de Nederlandse Filosofie Olympiade niet in Leusden plaats bij de Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW), maar online, om bekende redenen.

Ditmaal stond de vraag centraal of en in hoeverre wij als denkers buiten ons gebruikelijke boekje moeten gaan. De Canon der Wijsbegeerte (zeker op scholen) wordt immers gedomineerd door veelal dode, westerse blanke mannen en biedt weinig zicht op nog levende, niet-westerse, niet-blanke en niet-mannelijke denkers. Hiermee ont-grenst de filosofie zoals wij die (hier) kennen en wint daarmee aan veelzijdigheid.

How the world thinks
Hoog tijd, want dogmatisch denken is strijdig met haar aard: iedereen is welkom, filosoferen kun je over alles en denkers zitten overal. Op naar een Global Community dus waarin de common ground en het enige toegangskaartje het compromisloos, hardnekkig en toegewijd zoeken naar wijsheid is.

Ethische intelligentie
Rick Wierenga (foto onder) schreef het winnende essay. Hij mag in mei deelnemen aan de Internationale Filosofie Olympiade (IPO). Zijn Engelstalige kunststukje gaat in op een quote van de schaker Kasparov die stelt dat niet Artificial Intelligence (AI), maar de mens ethische ontwikkeling behoeft. Rick plaatst deze uitspraak in het licht van zijn eigen AI-programmeerervaringen. Is de mens en/of AI wel in staat tot ethisch intelligent gedrag? Hij komt hierbij tot scherpe overwegingen die uitmonden in een imposante conclusie...

Lees hier een vertaalde samenvatting van Ricks essay (PDF).

Nog meer filosofie-toppers op Melanchthon
Ook aan de jaarlijkse Jonge Denkerswedstrijd deden leerlingen uit het hele land mee met een column over een actueel thema. Begin december werden maar liefst zeven nieuwe Jonge Denkers des Vaderlands gehul-digd. Twee daarvan zijn Melanchthonleerlingen: Bodhi Vismale (Melanchthon Bergschenhoek) en Jenny van Rijn (Melanchthon Schiebroek). De Jonge Denkerswedstrijd wordt elk jaar georganiseerd door de vakvereni-ging van filosofiedocenten, de VFVO, samen met uitgeverij Lemniscaat, dagblad Trouw en Stichting Maand van de Filosofie. Jonge Denkers zijn filosofieleerlingen die zich uitspreken over de actualiteit.

Hubertus Bahorie
filosofiedocent Melanchthon Bergschenhoek

13-Rick-Wierenga-Afbeelding1.png#asset:179513-Rick-Wierenga.png#asset:1794