Met 8,5 miljard totaal wordt er een forse investering gedaan om leervertragingen en leerachterstanden aan te pakken in de komende tweeënhalf jaar.

Voor de CVO-scholen begint dit met de opdracht van het ministerie om voor de zomer te laten zien waar de leerlingen staan en antwoord te geven op de vraag: wat hebben de leerlingen nodig om zich zowel cognitief als sociaal en persoonlijk gezond te ontwikkelen binnen de huidige omstandigheden?

Hierop gebaseerd moet elke school een meerjarenaanpak presenteren waarbij de school kan kiezen uit bewezen interventies.

Menukaart
Het ministerie presenteert hiervoor binnenkort een menukaart of catalogus. Denk daarbij bijvoorbeeld aan interventies als bijles, extra ondersteuning in de klas, maar ook weekend- en zomerscholen of brede brugklassen, verlengde schooldagen en verlengde onderwijstijd (een jaar langer over je diploma mogen doen zonder te blijven zitten).

CVO-visie
De komende tijd bespreekt de raad van bestuur met de scholengroepen van CVO hoe in de corona-aanpak ook de CVO-visie (CVO visiedocument 2019-2024.pdf) kan doorklinken:

  • goed onderwijs voor het leven
  • vernieuwend onderwijs, bij de tijd
  • inclusieve identiteit
  • een professionele en lerende organisatie
  • met plezier samen sterk

Naast het Nationaal Programma Onderwijs is ook het document ‘Toekomst van ons onderwijs’ hierbij een belangrijke bron. Wordt vervolgd dus!

Bekijk het filmpje van RTV Rijnmond dat is gemaakt op het Comenius Lyceum Capelle over het extra geld.