Marc neemt veel bestuurlijke ervaring in het onderwijs mee. Hij was hiervoor voorzitter van het college van bestuur PCOU Willibrord, een organisatie met 30 scholen voor basisonderwijs en speciaal onderwijs en 11 scholen voor voortgezet onderwijs in Utrecht en omgeving. In de volgende CVOpen volgt een uitgebreid kennismakingsinterview met Marc.