Het idee voor de corona-bijles door OSR-studenten kwam van Lianne de Koning, schoolopleider van Groene Hart en coördinator Samen Opleiden, en Thessa van Hoorn, strategisch adviseur van Calvijn (een scholengroep die is opgegaan in scholengroep CVO Regio Zuid). Lianne de Koning vertelt: ‘We kregen subsidie voor het wegwerken van de corona-achterstanden. Veel scholen huren daarvoor een huiswerkinstituut in, maar wij wilden de subsidie graag ten goede laten komen aan de studenten van de opleidingsschool die we al in huis hebben en willen vasthouden. Hun bijbaantjes gingen vaak niet door, en op deze manier zouden ze wat kunnen bijverdienen en tegelijkertijd extra ervaring opdoen tijdens hun stageperiode.’

30 klokuren
Acht studenten hebben zich hiervoor aangemeld, na een oproep van Lianne. Ze zijn na de herfstvakantie begonnen. De studenten geven (fysiek) huiswerkbegeleiding aan groepjes, of ze geven – ook fysiek – één op één bijles.

De vakken waarvoor de meeste vraag bestond zijn: Nederlands, Engels en wiskunde, maar ook voor economie, geschiedenis, Frans en scheikunde bleek hulp nodig. Een subsidievoorwaarde is dat de bijlessen 30 klokuren lang worden gegeven.

Vakdocenten en anderen hebben met de studenten een plan gemaakt voor deze 30 uur. Ze hebben de beginsituatie geschetst en aangegeven wat er bijgewerkt moet worden bij de leerlingen. De vakdocent bekijkt ook na die 30 uur of de leerling op het goede niveau zit.

Contact is fijn
Lianne is positief over de inzet van de studenten: ‘Ik kan deze oplossing aanbevelen. De studenten reageren er positief op, ze zeggen bijvoorbeeld dat ze er een betere docent van worden. Het is wel veel geregel, maar ik denk dat het goed is dat we laten zien dat we de studenten vertrouwen, in hen investeren en dat ze de kans krijgen om uit te zoeken of ze zich op een andere school dan de stageschool thuis voelen.

Welke negatieve effecten er kunnen zijn? Misschien besteden de studenten minder tijd aan hun studie, maar ze kunnen het ook in hun portfolio opnemen. En studenten geven aan dat ze in deze moeilijke tijd het fijn vinden om contact te hebben met mensen.

Student Brechtje Kneppers over de bijles
Brechtje Kneppers is een van de studenten die de bijlessen verzorgt. Ze is tweedejaars studente aan de lerarenopleiding economie van de Hogeschool Rotterdam en loopt stage op Calvijn Groene Hart. Nu geeft ze woensdagmiddag bijles aan twee groepjes mavo-4-leerlingen van Zuidermavo.

Brechtje vertelt: ‘Het is de bedoeling dat ik de stof van mavo-3 herhaal. Daar heb ik de tijd voor tot de examens beginnen. Ik heb het erg naar mijn zin en de leerlingen vinden het fijn om weer eens een ander aanspreekpunt te hebben dan hun eigen docent. Het leuke is ook dat ik er goed mee verdien, vergeleken met mijn bijbaantje dat me 7 euro per uur oplevert. Ik ben ingedeeld in schaal LB-1.

Ik leer er veel van, want ik krijg veel verantwoordelijkheid. Ik bepaal zelf wat ik wanneer behandel, en of ik de leerlingen huiswerk laat maken. De leerlingen zien me echt als hun docent, en dat is een verschil met de gewone stage, want dan zit mijn werkplekbegeleider achter in de klas.’