Dit onderzoek startte op 7 januari met een zogenoemd startgesprek tussen de raad van bestuur en het onderzoeksteam van de Onderwijsinspectie. In de twee weken tussen 25 januari en 5 februari zijn de betrokken inspecteurs digitaal de scholen ingegaan en hebben daarnaast een flink aantal gesprekken gevoerd. Voor CVO was het een hele organisatie om iedereen digitaal op het juiste moment en op de juiste plek te krijgen. Alles is goed verlopen en we kijken tevreden op het proces terug.

Toetsen hoe bestuur ervoor staat
De Onderwijsinspectie voert dit vierjaarlijkse onderzoek uit om specifiek op de terreinen ‘kwaliteitszorg en ambitie’ en ‘financieel beheer’ te toetsen hoe een bestuur ervoor staat. Hiervoor doet zij bureauonderzoek, spreekt zij met de raad van bestuur en verifieert zij de informatie die ze daarin vindt via bezoeken aan scholen en gesprekken met andere gremia, zoals de GMR, de Raad van Toezicht en de algemeen directeuren van CVO.

Rapport volgt
De indruk is positief. De Onderwijsinspectie zal de conclusies van het onderzoek verwoorden in een rapport. De verwachting is dat CVO rond Pasen de eerste versie hiervan ontvangt. Zodra het definitieve rapport beschikbaar is, zullen we vooruitblikken op hoe we de bevindingen van de onderwijsinspectie meenemen in de ontwikkeling van CVO.

05-4JOB-structuur.png#asset:1778