De opdracht van Accent VSO Op Noord is onder andere het bevorderen van de zelfstandigheid van de leerlingen. In de vakken wordt de focus gelegd op werken en wonen in de toekomst.

Maar de leerlingen zullen ook vrije tijd hebben en hoe kunnen ze die dan vorm geven?

Ongeveer twee jaar geleden kreeg het schoolteam het idee om de leerlingen te laten kennismaken met verschillende vormen van vrijetijdsbesteding.

Sommige leerlingen gaan in hun vrije tijd naar een sport, anderen gamen graag of kijken films. Er zijn natuurlijk ook nog andere manieren om je vrije tijd op een leuke manier in te vullen.

Het schoolteam wilde allerlei mogelijkheden aanbieden, waarbij vooropstond dat de leerling daarin zelf een keuze kon maken. In deze keuze staat de interesse of de leervraag van de leerling centraal.

In het aanbod van het onderwijs staat de passie of de competentie van de leerkracht centraal. Daarnaast versterkten een muziekdocent via de SKVR, Peter Geraedts, en een dramadocent, René Koenegras, ons team, omdat we dit belangrijke onderdelen vonden en we deze expertise niet voldoende zelf in huis hadden. We verkregen subsidie bij het Fonds voor Cultuurparticipatie en zo konden we niet alleen deze docenten betalen, maar hadden we ook meer mogelijkheden om mensen van buitenaf aan te trekken. We wilden graag dat leerlingen activiteiten die ze gaaf vonden in de buurt van hun huis konden uitvoeren en daarbij kunnen de stichting MEE en de SKVR helpen. Hun mensen zoeken dat uit en zorgen voor begeleiding.

In coronatijd maakte muziekdocent Peter Geraedts filmpjes van het voorlezen van boeken. Eerst hoorden we het verhaal van ‘De notenkraker’, gelardeerd met stukjes muziek. Nu wordt het spannende en hilarische boek ’De griezelbeer’ gelezen. Juf Heleen leest het voor in onze school. Het milieu, discriminatie en de liefde komen zomaar voorbij!

Deze filmpjes kunnen de leerlingen bekijken tijdens vrijetijdsonderwijs en natuurlijk zo vaak als ze willen. De filmpjes worden hun toegestuurd via de mail of via de telefoon. Op Facebook willen we de filmpjes met anderen delen, zodat meer mensen ervan kunnen genieten.

Daar kwamen de nodige reacties op, zoals:

‘Hé, daar is onze meester Peter!’
‘Wanneer gaat de poppenkast verder?’
‘Nou, die poppenkast boeit me niet.’
‘Kan ik dat boek kopen?’

Mensen gaven elkaar tips om de filmpjes te bekijken met hun kinderen, en in woningen met mensen met een beperking werden de filmpjes op een scherm met de hele groep bekeken.

Reactie van meester Peter:

’Filmpjes maken vind ik heel leuk! Leerlingen reageren erg enthousiast! “Meneer, ik heb u op YouTube gezien!” Er zijn veel leuke reacties op de verschillende filmpjes. Erg leuk ook omdat ik zo meteen kennis kan opdoen: hoe maak ik een filmpje? hoe zorg ik dat het er prima uitziet? enz. Ik heb ook samen met een collega van een andere VSO-school muziekfilmpjes gemaakt, daar ben ik eveneens blij mee. Het was leuk om te doen en zo bedienen we twee scholen! Online muziekles geven heb ik wel gedaan, maar dat vind ik minder leuk. Samenspelen is heel moeilijk. Je ziet de leerlingen wel op het scherm, maar je mist toch veel in de communicatie.’

De muziekdocent zette verschillende muzieklessen online, onder andere deze:
Online muziekles - De Pannenkoekenrap
Online muziekles - De Zevens

De dramadocent bedacht samen met een leerkracht hilarisch drama, met minimale middelen. Bekijk de eerste aflevering.

Het voorlezen van boeken door een leerkracht werd gefilmd door de muziekdocent, onder andere dit boek:
De Notenkraker deel 1
De Notenkraker deel 2

Meer filmpjes zijn te zien op onze facebookpagina van Accent VSO op Noord.
Van harte aanbevolen!

Heleen Zwijnenburg
leerkracht Accent VSO op Noord