Onderstaand tref je de CVO-vakantieregeling 2018-2019 aan voor docenten en directie op basis van de wettelijke vakantieregeling, aangevuld met de inzet van de roostervrije dagen door CVO.

Vakantieregeling 2018-2019
(Zomervakantie: zaterdag 14-07-2018 t/m zondag 26-08-2018)1
Herfstvakantie: zaterdag 20-10-2018 t/m zondag 28-10-2018
Kerstvakantie: zaterdag 22-12-2018 t/m zondag 06-01-2019
Voorjaarsvakantie: zaterdag 23-02-2019 t/m zondag 03-03-2019
Goede Vrijdag en Pasen: vrijdag 19-04-2019 t/m maandag 22-04-2019
Meivakantie: dinsdag 23-04-2019 t/m zondag 05-05-20192
Hemelvaartsweekend: donderdag 30-05-2019 t/m zondag 02-06-2019
Pinksteren: zondag 09-06-2019 t/m ma 10-06-2019
Zomervakantie: zaterdag 20-07-2019 t/m do 29-08-2019

Toelichting
Inzet roostervrije dagen CVO

CVO zet in bovenstaande vakantieregeling 6 roostervrije dagen in, te weten:
- Goede Vrijdag (1 dag),
- een extra week meivakantie (aansluitend op het paasweekend – 4 dagen) en
- de dag na Hemelvaartsdag (1 dag).

Wettelijk gezien mogen dit er maximaal 5 zijn. Om dit te compenseren, wordt de laatste dag van de zomervakantie (vrijdag 30 aug. 2019) de opstartdag van het nieuwe schooljaar.

Vrije dagen
De Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) regelt in verband met onderwijskwaliteit, onderwijstijd en vakanties het maximum aantal vakantiedagen voor het voortgezet onderwijs, namelijk 55. Feestdagen die in een centraal vastgestelde vakantie vallen, maken deel uit van deze 55 dagen, zoals de kerstdagen, Nieuwjaarsdag en Bevrijdingsdag.

Daarnaast zijn er voor het VO ‘extra’ vrije dagen (indien en voor zover deze feestdagen niet in een centraal vastgelegde vakantie vallen). Denk aan: Tweede Paasdag, Tweede Pinksterdag, Hemelvaartsdag, Koningsdag en/of Bevrijdingsdag. Indien deze dagen niet binnen centraal vastgestelde vakantieweken vallen, zijn het ‘extra’ vrije dagen, met een maximum van 4 per schooljaar.

Roostervrij en organisatievrij
Leerlingen hebben bovenop de door het ministerie vastgestelde vakanties 12 extra dagen, waarvan 5 dagen roostervrij zijn en 7 dagen organisatievrij. De roostervrije dagen zijn helemaal vrij. Óók voor het personeel3.

Organisatievrij houdt in dat de school de leerlingen wel mag verplichten om naar school te komen, maar dat er geen onderwijs gegeven mag worden (vrij van onderwijs). VO-scholen mogen de organisatiedagen volgens de wet als volgt inplannen: maximaal 6 dagen direct rond de zomervakantie en maximaal 5 dagen verspreid over het schooljaar (dus niet rond de zomervakantie).

In totaal hebben de leerlingen in het VO 71 (70) dagen ‘vrij’ van onderwijs: 55 vakantiedagen, 5 roostervrije dagen waarop docenten ook vrij zijn, 7 organisatievrije dagen (de school mag leerlingen verplichten naar school te komen, maar mag geen onderwijs geven) en 4 ‘extra’ vrije dagen.

---------------------------------------------------------------------------------

1 Zomervakantie behorend bij de vakantieregeling 2017-2018.
2 Verlengde meivakantie, inclusief Koningsdag en Bevrijdingsdag. Conform adviesdata OCW. Inzet van 4 roostervrije dagen.
3 Voor het personeel betreft dit een compensatie voor het terugbrengen van de zomervakantie van 7 naar 6 weken.