Er zijn drie categorieën deelnemers: docenten met ambitie, teamleiders en directieleden. Ze zijn afkomstig van alle CVO-scholengroepen. Het traject wordt verzorgd door het Christelijk Pedagogisch Studiecentrum (CPS) uit Amersfoort en loopt door tot de zomer van 2019.

‘Eigen kweek’ voor toekomstige vacatures
Organisator van het MD-traject is Kees Kalkman, kwartiermaker Human Resources op het CVO-bureau. Hij vertelt: ‘CVO wil een lerende organisatie zijn waarin medewerkers zich (verder) kunnen ontwikkelen. CVO wil ook een aantrekkelijke werkgever zijn en vacatures voor leidinggevende functies voor circa tachtig procent invullen met medewerkers uit “eigen kweek”. Dit zijn belangrijke motieven geweest om een programma voor leiderschapsontwikkeling te starten.

Vooraf hadden we gehoopt op een kleine 20 aanmeldingen, maar al snel bleek dat de belangstelling veel groter was. Inmiddels nemen maar liefst 105 medewerkers deel aan dit MD-traject. Mijn indruk is dat er sprake is van een evenwichtige man/vrouw-verhouding en verdeling over jongeren en ouderen.’

Covey
Onderdelen van het traject zijn:

- een training in de 7 habits – de zeven eigenschappen van effectief leiderschap – van Steven Covey
- een training onderwijskundig leiderschap
- diverse verdiepingsmodules
- begeleide intervisies
- persoonlijke leergesprekken

De opleiding ligt op hbo-niveau; deelnemers ontvangen na afloop een bewijs van deelname (geen diploma). Dit bewijs is mogelijk te gebruiken voor het Schoolleidersregister dat nog ontwikkeld wordt.

Wat kun je ervan merken op school?
Kees Kalkman licht toe dat de deelnemers aan het MD-traject gedurende het schooljaar af en toe een dag afwezig zijn in verband met bijeenkomsten, zoals de centrale training waarmee alle groepen starten. Afhankelijk van het aantal keuzemodules zijn dit 4 à 6 dagen per schooljaar. Dat mag een nadeel zijn – er staan voordelen tegenover: ‘Mensen die nu al een leidinggevende rol vervullen kunnen dingen met nieuwe inzichten aanpakken.’

De kosten van het traject worden betaald door de CVO-scholen en CVO als bestuur.

Vragen kun je stellen via md@cvo.nl

05_mdtraject-foto.jpg#asset:841