Een interne werkgroep heeft bestaande CVO-regelingen en codes vergeleken met modelregelingen van de VO-raad, Verus en de GCBO (Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs). De nieuwe regelingen sluiten zoveel mogelijk aan bij deze landelijke modelregelingen. Alleen om zwaarwegende redenen zijn wijzigingen doorgevoerd, bijvoorbeeld omdat de huidige CVO-regelingen artikelen bevatten die niet aanwezig zijn in de modelverordeningen en waaraan de werkgroep wel belang hecht.

De nieuwe documenten staan op de website en het intranet van CVO.