De feestelijke kick-off van de Shared Service Organisatie was op donderdag 27 september, in het verbouwde pand aan het Henegouwerplein 14 in Rotterdam. Deze locatie is de uitvalsbasis van de SSO. Collega’s kunnen elkaar daar opzoeken en samenwerken en vandaaruit ‘uitvliegen’ naar de scholen om de diensten schoolnabij te leveren.

‘Samen Slim Ontzorgen’
Tijdens de opening in de aula zei Marco Heemskerk, kwartiermaker van de SSO, onder andere: ‘Met elkaar bouwen we tot 2020 aan de nieuwe samenwerkingsorganisatie die de CVO-scholen in staat stelt te excelleren. Dat is soms best spannend en ingewikkeld, maar wel een logische weg voor CVO in de complexe omgeving waarin CVO opereert. De SSO staat daarbij voor Samen Slim Ontzorgen.’

Jan Willem Meinsma, lid van de Raad van Bestuur, benadrukte het belang van samenwerken in een omgeving die steeds complexer wordt en steeds sneller verandert. ‘Veel van de uitdagingen waar we vandaag de dag voor staan zijn simpelweg niet meer alleen op te lossen’, zei hij. ‘Veranderen is een ingewikkeld proces, maar we kunnen ook niet achteroverleunen om te zien hoe de wereld om ons heen verandert. Daarom staan we als raad van bestuur ook ten volle achter de vorming van de SSO.’

Foodmarket
Na de toespraken namen de medewerkers een kijkje op de verbouwde afdelingen van de SSO.

De inspirerende middag werd afgesloten met een gezellige foodmarket op het eigen parkeerterrein, onder een heerlijk najaarszonnetje.

11-SSO-foodmarket.jpg#asset:881

Doelstellingen

Samen met de medewerkers die zijn overgeplaatst in de SSO, geeft de SSO de dienstverlening aan de CVO-scholen verder inhoud.

Dit zijn de SSO-doelstellingen:

  • Continuïteit: De beschikbaarheid van systemen, mensen en kennis en de basis op orde in lijn met wet- en regelgeving.
  • Efficiëntie: Meer standaardiseren en automatiseren, het behalen van schaalvoordelen en niet meerdere keren het wiel uitvinden.
  • Kennisniveau: Scholing, kennisdeling en specialisatie bieden ruimte voor innovatie in afstemming tussen SSO en scholengroepen. De organisatie is altijd ‘bij’.
  • Ontzorgen van scholen: Scholen kunnen zich richten op het onderwijsproces doordat de SSO professionele ondersteuning biedt, via één loket werkt, betrouwbare en tijdige gegevens/managementinformatie levert en zorgt voor een soepele en goede afhandeling.

De kernwaarden bij het werken staan in deze infographic:

11-Kernwaarden-SSO.jpg#asset:876