Het Farelcollege ziet het bijbrengen van algemene en sociale vaardigheden als een belangrijk leerdoel voor de kinderen. Zeker in deze tijd, waarin de sociale contacten vooral via social media verlopen, is persoonlijke communicatie belangrijk. Aandacht en oog voor de medemens is een belangrijke waarde van de school. En hoe mooi is het om eindtermen van profiel- en keuzemodules deels te kunnen afdekken met een praktische opdracht in een maatschappelijk verantwoord project?

Contacten
Om dit te realiseren is het praktijkbureau op poten gezet. Het praktijkbureau wordt georganiseerd en gecoördineerd door de teamleden van het beroepenplein. Vanuit het beroepenplein worden de beroepsgerichte vakken van het vmbo en de oriëntatie op de arbeidsmarkt aangeboden.

De teamleden hebben contacten gelegd met stichtingen en instellingen voor zorg en welzijn in Ridderkerk. Met deze partners worden projecten georganiseerd voor bovenbouwleerlingen van het vmbo.

Beachweek Ridderkerk
Een recent project was het meehelpen aan de Beachweek, een initiatief van een welzijnsstichting in Ridderkerk. Het Koningsplein, naast het Winkelhart van Ridderkerk, werd omgetoverd tot een strand waar de leerlingen van alle basisscholen in Ridderkerk beachvolley speelden en andere strand-activiteiten deden. De leerlingen van het Farelcollege moedigden de kinderen aan en begeleidden hen bij de activiteiten.

Een volgend project is de Week van de Mantelzorg, van 5 tot en met 10 november. Tijdens deze week worden mantelzorgers op het Farelcollege uitgenodigd voor een verrassing door leerlingen.

Maatschappelijk verantwoord bezig
Ook tijdens de keuze- en profielvakken zijn groepjes leerlingen regelmatig buiten de school voor maatschappelijk verantwoorde activiteiten. Voor het keuzevak Uiterlijke verzorging lakken leerlingen nagels bij diverse algemeen-nut-beogende instellingen in Ridderkerk.

Tijdens de profielvakken van Zorg & welzijn spelen de leerlingen spelletjes met de ouderen in een verzorgingstehuis. Het profiel Dienstverlening & producten wordt praktisch ingevuld bij een buitenschoolse opvang door begeleiding van kinderen tijdens sportactiviteiten.

Binnen het profielvak Economie & ondernemen wordt een activiteit: jonge kinderen op de basisschool leren omgaan met multimedia. Daarnaast gaan de leerlingen in dit profiel een aantal uren aan de slag in een supermarkt.

Ook stages, gastlessen en bedrijfsbezoeken
Voor dit schooljaar heeft het praktijkbureau nog veel andere (maatschappelijk verantwoorde) activiteiten op de planning staan. Het organiseert ook stages, gastlessen en bedrijfsbezoeken.

Zo wordt het onderwijs voor de leerlingen nog uitdagender, socialer en leuker!

Meer informatie: www.farelcollege.nl

Annelies Hartkoorn
Sectieleider Handel en Administratie Farel VMBO

05-Farel-VMBO.jpg#asset:862