De collegiale visitaties zijn een waardevol instrument voor de scholen van CVO en Lucas Onderwijs, om de kwaliteit van de schoolorganisaties te verbeteren.

Sinds de start vijftien jaar geleden hebben er al meer dan 130 visitaties plaatsgevonden, en ook dit jaar zijn er weer tien gepland. De deelnemende scholen en de commissies ervaren de visitaties als een mooi instrument. De scholen geven aan baat te hebben bij de bevindingen en adviezen van de visitatie; de commissieleden zeggen veel te leren van het bezoek aan de school, de gesprekken met de panels en het bespreken van de bevindingen.

Taak van een secretaris
De secretaris is verantwoordelijk voor de organisatie van een of meer visitatietrajecten en het opleveren van de visitatierapporten. Je bent daarnaast volledig lid van de commissie. Je hoort en ziet veel en je bent bij het hele traject betrokken. Heb je interesse, neem dan contact op met Herma Verbeij, projectleider CVO, e-mail: jh.verbeij@cvo.nl