Comenius Nieuwerkerk was op zoek naar een inhoudelijke en onderwijskundige ‘paraplu’ boven de school; deze is gevonden bij Unesco. Samen met Unesco is er een duidelijk profiel ontstaan voor alle initiatieven en vakoverstijgende projecten.

De school wil haar leerlingen graag meegeven dat ze behalve deel van de school, ook deel van de wereld zijn. ‘Onze leerlingen zijn de toekomst en het zou toch geweldig zijn als we de ontwikkeling van onze leerlingen zo veel mogelijk toespitsen op de uitdagingen van de eenentwintigste eeuw’, geeft Bas Visser, directeur Comenius Nieuwerkerk, aan. Hij citeert het motto van Unesco:

‘Since wars begin in the minds of men, it is the minds of men that the defences of peace must be constructed.’

Vier thema’s
De school weeft de vier thema’s van Unesco – vrede en mensenrechten, wereldburgerschap, intercultureel leren en duurzaamheid – door het schooljaar heen. Deze thema’s vormen een mooie paraplu om de activiteiten die al op school plaatsvinden onder te brengen en tegelijkertijd nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Het afgelopen schooljaar zijn er onder andere al projectweken gehouden met de thema’s van Unesco. ‘We hebben bijvoorbeeld een projectweek Wereldburgerschap gehad met activiteiten als een opa-en-omadag, een bezoek aan Bureau Halt en een excursie naar het Humanity House in Den Haag. Een projectweek is natuurlijk een mooi begin, maar dit jaar willen we graag ook door het jaar heen meer excursies en activiteiten in het thema Wereldburgerschap hebben, zoals maatschappelijke stages voor de derde klassen’, vertelt Visser.

Naast wereldburgerschap komen ook de andere thema’s al aan bod:

  • het aanbod Versterkt Engels (Anglia en Cambridge)
  • de realisatie van het Lokaal voor de toekomst
  • plaatsing van zonnepanelen op het dak
  • de actie voor de Leprastichting
  • de buitenlandreis
  • een gezonde schoolkantine.

‘Het streven naar een duurzame samenleving zit al verweven in ons onderwijs. Daarnaast is ons doel om het schoolgebouw klimaatneutraal te maken.’

De school heeft twee Unesco-coördinatoren benoemd, die het voortouw nemen in het organiseren van nieuwe activiteiten en aanwakkeren van enthousiasme onder de docenten en leerlingen. Op deze manier wordt het Unesco-gedachtegoed gewaarborgd, worden er activiteiten gepland en uitgevoerd en is er een duidelijk aanspreekpunt binnen de school. ‘We hebben heel veel zin in deze nieuwe uitdaging en gaan er zeker iets moois van maken voor de toekomst!’

Officiële aanvraag
Scholen met interesse om toe te treden tot het netwerk van de Unesco-scholen vullen een werkplan in, waarin zij beschrijven op welke manier zij aandacht (willen) besteden aan de vier Unesco-thema's: vrede en mensenrechten, intercultureel leren, duurzame ontwikkeling en wereldburgerschap. Na goedkeuring van dat werkplan draait de school een jaar mee als oriëntatieschool in het netwerk. Daarna kan de school, opnieuw na goedkeuring, de officiële toestemming van Unesco Parijs aanvragen.

Er zijn wereldwijd ruim 10.000 scholen aangesloten bij het scholennetwerk, in Nederland zijn dit er 55.

Meer informatie: Unesco.nl/nl/orientatieschool/comenius-college