Gastheer Peter van Wijk, directeur van PENTA Scala Molenwatering en gastvrouw Jacqueline Bevaart, algemeen directeur van PENTA, heetten de bezoekers van de CVO-Jaaropening hartelijk welkom.

Peter van Wijk maakte van de gelegenheid gebruik om de gasten te informeren over de drie kernwaarden van zijn school, waar kennis/kunde op een hoog niveau staat, leerlingen zichzelf leren kennen en leren om iets te betekenen voor een ander. Hij droeg het gedicht voor: ‘Ik kan je stenen geven om te bouwen, geen blauwdruk voor een heel gebouw’.

Nadat Jacqueline Bevaart het programma had toegelicht, bracht CVO-bestuurder Henk Post in zijn speech de succesvolle ontwikkelingen op een aantal CVO-scholen onder de aandacht. Verder riep hij CVO-scholen op om te zoeken naar samenwerking in krimpregio’s als Voorne-Putten en Barendrecht/Ridderkerk.

Vervolgens presenteerde het bestuur de nieuwe visie van CVO. Deze bestaat uit vijf pijlers:

  • Goed onderwijs voor het leven
  • Vernieuwend onderwijs, bij de tijd
  • Inclusieve identiteit: ontmoeting
  • Professioneel en lerend
  • Met plezier samen sterk.

Iedere medewerker van CVO ontvangt via haar of zijn school een ‘Inspiratieschrift’ om eigen ideeën en suggesties te noteren. Later dit najaar deelt CVO het integrale visiedocument (digitaal).

Toen was het tijd voor gastspreker Maarten van der Weijden, oud-wereldkampioen en oud-olympisch zwemkampioen, en Elfstedentochtzwemmer. Hij motiveerde de CVO’ers om elke dag te bezien wat ze voor hun leerlingen kunnen doen. Dat deed zijn coach Marcel Wouda namelijk ook. Hij zocht telkens naar manieren om Maarten beter te laten scoren, zoals de lichtbril, waardoor zijn ochtendprestaties verbeterden, en de hoogtestages, waardoor hij het langer kon volhouden in het water. Maarten besloot zijn verhaal met: ‘Blijf elkaar opzoeken, blijf netwerken, zodat jullie leerlingen de finish zullen halen.’

Voor iedere bezoeker lag er bij de ‘uitgang’ een exemplaar klaar van het boek ‘Beter’, het persoonlijke verhaal van Maarten van der Weijden. Wie geluk had, kon het exemplaar door de sportman laten signeren.

Er werd nog lang nagepraat en genoten van het lekkers dat leerlingen van Scala Molenwatering en vakmensen vanuit hun foodtrucks serveerden.