Leerlingen uit het praktijkonderwijs gaan het PTA-programma voor Nederlands volgen, zodat ook zij een (deel-)diploma op het niveau van de beroepsgerichte leerweg kunnen behalen.

Leerlingen in het praktijkonderwijs werken wel aan de streefdoelen voor Nederlands, maar maken normaal gesproken geen officiële examens. Door middel van dit tweejarige programma willen we dit veranderen, laten Bas van Hamburg, directeur Calvijn Meerpaal, en Erik Roth, directeur Accent Capelle, weten.

‘Naast hun Pro-diploma en de branchecertificaten die er te behalen zijn heeft een groep leerlingen nu kans op een (deel-)diploma – een certificaat – op vmbo-niveau. Deze leerlingen presteren bovengemiddeld voor het vak Nederlands en zijn gemotiveerd om naast hun reguliere vakken en stages dit programma te volgen. Een mooi voorbeeld van gepersonaliseerd onderwijs!’

De sectie Nederlands van Calvijn Meerpaal werkt hierin samen met docenten van het praktijkonderwijs. Ze delen expertise met betrekking tot de inhoud van het programma en de begeleiding van de leerlingen.

Alle betrokkenen zijn enthousiast aan de slag gegaan. ‘De samenwerking past in het kader van gepersonaliseerd leren, passend onderwijs en gelijke kansen voor iedereen. We zijn benieuwd naar het verloop van dit ambitieuze traject, dat laat zien dat de verbinding zoeken tussen verschillende scholen kansen oplevert voor onze leerlingen!’, besluiten de twee directeuren.

Meer informatie: accent-praktijkonderwijs.nl/scholen/capelle/ en meerpaal.calvijn.nl/home