Het aantal leerlingen dat zich voor het Pre-gymnasium aanmeldt steeg van 75 naar 80. Gedurende twaalf weken krijgen deze leerlingen op woensdagmorgen in vier groepen een verbredend en uitdagend programma aangeboden, met zowel alfa-, bèta- als gammavakken. Ook komen daaraan verwante projecten aan bod: leren debatteren, argumenteren, actualiteit, vergelijkende taalwetenschappen, wiskunde, geschiedenis en biologie.

Een mooie kans voor deze leerlingen om alvast kennis te maken met het gymnasiale onderwijs, en in het bijzonder met het Marnix Gymnasium.

In januari start er weer een Pre-gymnasium. De aanmeldingen hiervoor komen in deze weken binnen.

Talentenklas
De Talentenklas is op woensdag 16 september weer van start gegaan. Dit is een klas voor vijftien getalenteerde Rotterdamse groep 8-leerlingen die intelligent zijn maar bij wie dit er door een taalachterstand of gebrek aan culturele bagage onvoldoende uitkomt. Zij volgen een schooljaar lang op woensdagmiddag de Talentenklas op de school. Ook voor de ouders is er een talentenprogramma samengesteld, met het doel dat ze hun kind goed kunnen begeleiden naar het gymnasium.

‘Ik dacht lang dat ik het vwo niet zou halen, nu weet ik: ook ik kan het!’, zegt een deelnemer van de Talentenklas.

Meer informatie: www.marnixgymnasium.nl