De afgelopen weken is een start gemaakt met het inventariseren van de ventilatie van alle gebouwen van CVO. Alle onderzochte gebouwen voldoen aan de geldende richtlijnen. Daarom is de veronderstelling dat ook de nog te onderzoeken gebouwen daaraan voldoen.

Veel van de CVO-gebouwen worden natuurlijk geventileerd. Om die reden is er zorg over de ventilatiemogelijkheden in de komende maanden.

Op advies van onze externe adviseurs, ondersteund door het advies van het landelijk coördinatiepunt ventilatie op scholen, heeft CVO besloten de natuurlijk geventileerde ruimtes te voorzien een CO2-meter. In totaal zijn er 700 van deze apparaten besteld.

De CO2-meters geven een indicatie of er per lokaal of ruimte soms iets meer of juist minder geventileerd kan worden per lesuur. Zo zijn enerzijds de temperatuur en het werkklimaat/comfort te bewaken en anderzijds de behoefte aan ventilatie.

SSO-afdeling Huisvesting & Facilitair (HuFa) informeert de scholen over de planning van de montage.

Ideeën om de ventilatie op je school nog verder te verbeteren, zijn welkom op innovatie@cvo.nl