Bestuurder Ton Bestebreur richtte zich op donderdag 17 september in een filmpje tot de medewerkers, en cabaretier Johan Goossens (foto) zong een CVO-lied.

In zijn filmpje riep Ton medewerkers op om innovatieve ideeën die nu opkomen tijdens het vele thuiswerken en onderwijs-op-afstand, te melden op innovatie@cvo.nl

Inmiddels heeft iedereen die zijn of haar idee heeft ingestuurd, een antwoord en een attentie ontvangen.

Innovatieve ideeën voor onderwijsverbetering blijven welkom op innovatie@cvo.nl

Foto (c) Jouk Oosterhof