Rector a.i. Piet Post:

‘Het Farelcollege staat voor een grote uitdaging. De leerlingaantallen staan onder druk, de concurrentie is groot. Ondertussen blijft het geloof in de toekomst sterk. Er zijn voldoende kinderen in ons verzorgingsgebied en onze plannen en de invulling daarvan liegen er niet om. In het kader van de totstandkoming van het Schoolplan 2021-2024 hebben we onze strategische thema’s geformuleerd en denken we na over ons aanbod aan de kinderen van Ridderkerk en omgeving. Wat moeten we versterken? Waarin kunnen we groeien? Dat levert veel energie op. ‘Farel on Fire’ schreef ik in een recent weekbericht, want ik zie het vuur in de harten voor deze prachtige school opvlammen.

Een van de strategische thema’s is lef. Dat hebben we nodig om creatief en innovatief naar onze toekomst te kijken en stappen te durven zetten. We doen dat echt als team.

Er is een werkgroep gevormd die werkt aan het schoolplan en onlangs is aan alle medewerkers gevraagd om de strategische thema’s te vullen met hun inhoud. Dat heeft veel opgeleverd! De werkgroep werkt dat uit en deze uitwerking komt vervolgens via klankbordbijeenkomsten weer terug bij niet alleen het team, maar ook bij leerlingen en ouders.

Zo wordt iedereen in staat gesteld om mee te denken en mee te werken aan een breed gedragen schoolplan.

Mooi om te zien dat het proces van groot belang is, minstens even groot als het product. Als mensen zich buigen over de toekomst van hun school en elkaar daarbij echt in de ogen kijken, gaat het vlammen! Farel on Fire dus.’