De CVO-scholen die deel uitmaken van deze nieuwe scholengroep zijn: het Farelcollege, het Groene Hart, Juliana, De Meerpaal, de Zuidermavo en CBSplus.

Hierbij geldt dat De Meerpaal, gelegen in regio Oost, per 1 augustus 2021 onderdeel wordt van de scholengroep Comenius College.

De Zuidermavo en CBSplus gaan op termijn (in 2025) samen in de nieuwe school op de Sportcampus van Stadionpark.

Door de vorming van de nieuwe scholengroep geeft de raad van bestuur invulling aan de eerder vastgestelde sturingsfilosofie van CVO. Die komt neer op het vormen van sterke scholen binnen een regionale context.

Het doel van de vorming van de nieuwe scholengroep is dan ook het bevorderen van verregaande samenwerking tussen de scholen binnen de scholengroep. Dit is met name in deze regio (Rotterdam-Zuid, Ridderkerk en Barendrecht) van groot belang gezien de ontwikkelingen nu en in de nabije toekomst. Hierbij kan gedacht worden aan:

  • de uitvoering van het Convenant voortgezet onderwijs Rotterdam-Zuid
  • de realisatie van de nieuwe CVO-school op Stadionpark
  • het ontwikkelen van een samenhangende visie op groei- en krimpgebieden en
  • het realiseren van onderscheidende en aanvullende profileringen van de scholen in deze regio.

Directies
De individuele scholen binnen de scholengroep behouden hun eigen directie. Deze is en blijft het directe aanspreekpunt voor de medewerkers.

De verantwoordelijkheid voor de scholengroep komt in handen van een algemene directie die bestaat uit een algemeen directeur en een directeur bedrijfsvoering. Totdat de definitieve bezetting van de algemene directie bekend is, vormen Richard Troost (waarnemend algemeen directeur) en Miranda Buitelaar (waarnemend directeur bedrijfsvoering) de directie.

Foto: Guido Pijper (rotterdammakeithappen.nl)