Toch vindt 64% dat het digitaal zou mogen verschijnen. De redactie gaat met de conclusies aan de slag.

Het onderzoek is namens de redactie van CVOpen en CVO-Nieuws (de digitale nieuwsbrief) uitgevoerd door Monica van der Spek, medewerker communicatie/PR van de Shared Service Organisatie (SSO) van CVO.

Monica vat de resultaten als volgt samen:

In juli 2020 heeft de redactie van CVOpen en CVO-Nieuws een kort onderzoek gehouden onder onze lezers. 249 mensen – circa 10 procent van het totale aantal CVO-medewerkers – hebben de enquête ingevuld. Daarvoor onze dank. We hebben mede door jullie soms uitgebreide antwoorden een goed beeld gekregen van de waardering voor CVOpen en CVO-Nieuws.

De uitkomsten zijn verrassend te noemen. Er is een groot verschil in waardering voor het blad CVOpen en de nieuwsbrieven, maar het overgrote deel van de deelnemers is positief over beide uitgaven. Wel geeft 64% van de ondervraagden aan dat het blad ook als digitaal magazine zou mogen verschijnen.

Hieronder een korte analyse van de antwoorden.

Frequentie
Bij de vragen over de verschijningsdata van CVOpen is bijna driekwart van de ondervraagden het eens met de huidige twee maanden april en november. Dat ligt anders voor CVO-Nieuws: het overgrote deel van de ondervraagden vindt dat de nieuwsbrief moet verschijnen als er voldoende nieuws te melden is.

Inhoud
Voor CVOpen willen de lezers graag meer verscheidenheid aan onderwerpen zien. Een paar voorbeelden:

  • digitalisering, de docent van de toekomst
  • onderwijsinnovaties, leren van elkaar
  • onderwijs op afstand
  • meer over de mensen die werken bij CVO, of dat nu docenten zijn of onderwijs ondersteunend personeel (OOP); human interest-verhalen.

Die interesse in mensen zien we ook terug in de waardering voor de vaste rubrieken in CVOpen. Artikelen die over medewerkers gaan worden hoger gewaardeerd dan bijvoorbeeld de columns.

Tips voor nieuwe vaste rubrieken hebben voor het overgrote deel dan ook te maken met de menselijke kant. Deze nieuwe rubrieken moeten vragen beantwoorden als: hoe gaat het eraan toe op andere scholen, en welke praktijkervaringen hebben andere scholen? De rubriek die het hoogst scoort is: ‘Een kijkje op …’, vaak ingevuld met een kijkje op een school!

De omvang en de algemene indruk van het blad is goed. Gemiddeld 75% is tevreden. Dat is een score waar we als redactie blij mee zijn!

Met de keuze van de nieuwsberichten in CVO Nieuws zijn 177 van de 249 collega’s (71%) het eens. Ze vinden de inhoud een goede mix van berichten/onderwerpen. 16% is van mening dat er veel van hetzelfde in de CVO-nieuwsbrief te lezen valt. Dit is voor ons dus een aandachtspunt.

Over de omvang van CVO-Nieuws is men meer verdeeld. Een derde vindt het aantal berichten goed, een derde vindt het te veel en een derde geeft aan dat het afhankelijk moet zijn van de hoeveelheid nieuws dat er te melden is.

Conclusies
De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn:

  • een digitale uitgave van CVOpen heeft de voorkeur van een meerderheid.
  • de onderwerpen in CVOpen mogen gevarieerder zijn.
  • er is behoefte aan meer verhalen uit de praktijk over en met de medewerkers van de scholen.
  • CVO-Nieuws mag uitgebracht worden als er voldoende nieuwsberichten zijn.

We danken iedereen die aan het lezersonderzoek heeft meegedaan. We zijn blij met de feedback en zullen daar natuurlijk ons voordeel mee doen. Daarover meer in het volgende nummer van CVO-Nieuws of CVOpen.