Wij spreken onze steun uit aan alle collega’s die zich dagelijks inspannen om o.a. via burgerschapslessen onze leerlingen meningsvorming en waarden mee te geven.

Ons onderwijs en de school moeten te allen tijde een veilige plaats zijn voor leerlingen, medewerkers en docenten.

Wij maken ons hier samen hard voor.

Raad van Bestuur CVO,
Ton Bestebreur