Afdelingsleider Danny Weeda vertelt: ‘Al een aantal jaar hebben wij het regelmatig over de huiswerkdruk die onze leerlingen hebben. We vinden die allemaal te hoog, maar komen niet tot een significante verlaging. Vanuit het zorgteam luidt de alarmbel, omdat de leden een grote gemene deler zien bij de leerlingen die zij begeleiden. Die vallen vooral uit in het schoolproces vanwege ‘het huiswerk’. Ook ouders en basisscholen geven aan dat er op onze school veel huiswerk gemaakt moet worden. De ergernis en de tijd die het huiswerk leerlingen en collega’s kost komt het onderwijs evenmin ten goede.

Komend schooljaar willen we gaan werken met een zestigminutenrooster, waarbij de extra tijd kan worden ingezet voor het verminderen van huiswerk. Sterker nog, het ‘maakwerk’ moet volledig in de ban. Om te voorkomen dat de vijftien minuten extra puur alleen worden volgepraat of als huiswerkkwartier worden ingezet, gaan we op zoek naar een nieuw of ander didactisch model. Wat is nu de ideale les van zestig minuten waarbij de huiswerklast op een 0-niveau komt? Dat zal per deelgebied verschillen; talen, bèta en zaakvakken gaan los van elkaar aan de slag met het ontwikkelen van deze les. Wat de precieze uitkomst is weten we nog niet, maar we gaan er in ieder geval mee aan de slag.

Lesson Study
We krijgen bij de ontwikkeling hiervan ondersteuning van CPS, Lesson Study. Deze vorm van ontwikkelen is bekend en bewezen en heeft als voordeel dat de Lesson Study op zichzelf geen onderwijskundig of didactisch model is. Het is een lege huls waar je de goede dingen van je lessen in kunt stoppen, samen met verbeterpunten en uitdagingen.

We willen dus geen huiswerkvrije school worden op een manier dat de leerlingen voor of na schooltijd nog een paar uur “het huiswerk maken” in een studiecentrum of bij een huiswerkinstituut.

Vanuit onze professionaliteit willen we ervoor zorgen dat het maakwerk in de lessen af is, zodat de leerlingen thuis alleen nog leerwerk hebben te doen.

Haken en ogen? Zeker zijn die er. Denk alleen al aan de lessentabel. Ook dat nemen we mee naar de Lesson Study. Er wordt vooral gekeken naar hoe je het nu doet en wat je straks nodig hebt in de nieuwe situatie.’

Meer informatie: bm.penta.nl