Calvijn is een brede christelijke scholengemeenschap met ruim 4800 leerlingen. Op zes heel verschillende scholen geven wij jongeren een perspectief op een goede toekomst. Met vier scholen in Rotterdam en twee in Barendrecht hebben we alle niveaus in huis; van gymnasium tot vmbo-basis. Eén school, Focus Beroepsacademie, is een samenwerking tussen CSG Calvijn, OZHW en scholen voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

We proberen leerlingen onderwijs te geven dat past bij hun persoonlijke ontwikkeling en mogelijkheden. Zo groeien ze op tot zelfbewuste jongeren met oog voor de samenleving waarin we leven. Vanuit onze christelijke identiteit delen we de opvatting dat iedereen bij ons op school waardevol en welkom is ongeacht geloof of afkomst. Met deze identiteit geven we betekenis aan het onderwijs.

Alle Calvijnscholen zijn verschillend, maar zij delen gemeenschappelijke kernwaarden: verbinden en inspireren, respect en openheid, waarderen van leerlingen.

Calvijnscholen… Verbinden. Omdat elke leerling erbij hoort, laten we niemand vallen. We voelen ons betrokken bij onze omgeving.

Calvijnscholen… Laten zich inspireren door het christelijk geloof en staan open voor inspiratie uit andere levensbeschouwingen. We stimuleren leerlingen hun leven zin te geven en om van betekenis te zijn.

Calvijnscholen… Streven ernaar dat leerlingen op gewetensvolle manieren keuzes maken. We moedigen onze leerlingen aan ergens voor te staan en zich daarop te laten aanspreken. Betrokken partijen mogen ons ook aanspreken op waar wíj voor staan. Calvijnscholen zijn voor leerlingen en hun ouders een betrouwbare partner.

Calvijnscholen… Zijn open naar hun leerlingen, ouders, medewerkers en naar elkaar. Daardoor leren we elkaar op een Calvijnschool echt kennen. We motiveren leerlingen te delen wat hen raakt en te uiten wat zij denken en voelen.

Calvijnscholen… Waarderen hun leerlingen. We benaderen leerlingen positief en stimuleren dat zij een positief zelfbeeld ontwikkelen. Op een Calvijnschool komen leerlingen tot hun recht en laten zij anderen tot hun recht komen. We zijn bovendien tolerant en respecteren elkaars overtuiging. Dat we allemaal uniek zijn en anders denken, zien wij als een pluspunt. Dit verrijkt ons.

https://www.calvijn.nl/