Omdat iedere opleiding een eigen gebouw heeft, is alles overzichtelijk en voelen leerlingen zich snel thuis. We bieden een veilige onderwijsomgeving, waarbinnen leerlingen gestimuleerd worden zich persoonlijk te ontwikkelen en eigen keuzes te maken, maar ook respectvol om te gaan met anderen en leren rekening te houden met de gemeenschap waarin we samen leven en samen leren. Op die manier worden onze leerlingen goed voorbereid op hun toekomstige plek in de maatschappij.

De school waar je je talenten kan ontwikkelen.

We bieden kwalitatief goed onderwijs en we staan bekend als een zorgzame school met een vriendelijke sfeer. Bij elke opleiding op het Farel krijgen leerlingen de kans om hun talenten te ontwikkelen en te groeien op hun eigen manier. Tijdens de schooltijd op het Farel ontdekt een leerling wat hij of zij goed in is en wat hij of zij wil. We gaan er van uit dat als je trots bent op je eigen kunnen, je zelfvertrouwen groeit en je zelfstandig keuzes kun maken.

Leerlingen worden bij ons uitgedaagd om veel verschillende dingen te leren. Daarbij kunnen ze kiezen uit de extra’s in het onderwijs, bij science, bij de talen, bij sport en cultuur. Ook organiseren we leuke activiteiten en excursies, waarbij leerlingen veel leren over zichzelf, over elkaar en hun omgeving. De docenten helpen leerlingen graag om goed te presteren. Ook als het even iets minder gemakkelijk gaat, krijgen leerlingen extra begeleiding bij het leren. Persoonlijke aandacht en betrokkenheid zijn kenmerkend voor onze aanpak. Ze geven leerlingen houvast. Zo dagen we hen uit om het beste uit henzelf te halen.

http://www.farelcollege.nl

Onze scholen:

Farelcollege