De Ledenvergadering

De ledenvergadering is een belangrijk orgaan binnen CVO. De raad van toezicht en de raad van bestuur leggen beide verantwoording af aan de ledenvergadering van CVO.

Raad van bestuur

De bestuurlijke leiding en verantwoordelijkheid voor CVO is neergelegd bij de raad van bestuur. De raad van bestuur is dan ook belast met het dagelijks bestuur van de vereniging. De leden van de raad van bestuur wonen de vergaderingen van de raad van toezicht als adviseur bij.

Samenstelling RvB:

Drs. ir. M.A. (Marc) Mittelmeijer RI (voorzitter)
Mr. drs. A. (Ton) Bestebreur MPA

Raad van toezicht

De raad van toezicht heeft een toezichthoudende functie en bekijkt vooral of het CVO-beleid overeenkomt met de afgesproken beleidskaders en doelstellingen. De raad van toezicht en de raad van bestuur leggen verantwoording af aan de ledenvergadering (ALV).

Samenstelling RvT:

dhr. H.P.J. Gerla RA
dhr. P.M. Hillman
mw. G. ElAziza Kramer-Zeroual
dhr. J.F. Koen (voorzitter)
dhr. drs. A. Mourik (vice voorzitter)
mw. drs. R.G. Westerlaken-Loos
mw. drs. R.M. Broeze-Mateovics, RA

Shared service organisatie en Concernstaf

CVO heeft een eigen ondersteuningsbureauorganisatie waar ongeveer honderd mensen werken binnen de shared service organisatie (SSO) en concernstaf (directe medewerkers RvB). De medewerkers ondersteunen de scholen van CVO op allerlei gebied. Ze houden zich onder meer bezig met onderwijs- en personeelsbeleid, subsidiecoördinatie, onderwijshuisvesting, boekhouding, personeels- en salarisadministratie en systeembeheer/ICT.