CVO zet zich binnen en buiten de school in voor sociale veiligheid

CVO-scholen willen een veilige en fijne schooltijd bieden aan alle leerlingen. Elke CVO-school heeft daarom een sociaal veiligheidsbeleid. De anti-pestcoördinator werkt intensief samen met mentoren, docenten en schoolleiding om uw kind een zo’n prettig mogelijke leeromgeving te bieden. Jaarlijks meten de scholen het welzijn en veiligheidsgevoel van de leerlingen en beschrijven ze maatregelen om het welzijn te verhogen.

De krachten bundelen naar sociale veiligheid in het Rotterdamse voortgezet onderwijs

Ook op stedelijk niveau zet CVO zich in voor een veilige leer- en leefomgeving. Sinds schooljaar ‘20-‘21 participeert CVO in het project ‘De krachten bundelen naar sociale veiligheid in het Rotterdamse voortgezet onderwijs’. LMC-VO, BOOR, CVO, Yulius, Koers VO, de Erasmus Universiteit en De Waag, centrum voor ambulante forensische ggz, werken samen aan dit project met de gemeente Rotterdam. Dit meerjarige project richt zich op het versterken van de sociale veiligheid in het Rotterdamse voortgezet (speciaal) onderwijs.
De aanleiding voor dit project is het toegenomen aantal geweldsincidenten in en rondom Rotterdamse v(s)o-scholen.

Als start van het project zijn gesprekken gevoerd met ondersteuningscoördinatoren om behoeften op gebied van veiligheid in kaart te brengen. Op grond daarvan is een werkwijzer ontwikkeld. De werkwijzer is een overzichtelijke kaart en biedt ondersteuning bij signaleren van en handelen bij agressie in de school.
De werkwijzer is ook te vinden op de website van Onderwijs010. Als vervolg op het project hebben scholen afgelopen schooljaar simulaties gevolgd rondom fysieke agressie en wapenbezit aan de hand van eigen protocollen en casuïstiek.

Conferentie 22 september

Wil jij met andere professionals in gesprek over de aanpak van agressie en wapenbezit in en rondom het Rotterdamse voortgezet (speciaal) onderwijs? Kom dan op 22 september 2022 naar De Kuip voor de Conferentie ‘Agressie en wapenbezit onder Rotterdamse jongeren’.