Algemeen directeur Portus scholengroep

CVO zoekt een Algemeen Directeur (1,0 fte) voor Portus scholengroep.

Portus betekent haven en dat is precies wat de scholengroep wil zijn, een veilige haven voor leerlingen in de regio Rotterdam-Zuid, Barendrecht en Ridderkerk. De leerlingen, docenten en ouders gaan op een respectvolle en open wijze met elkaar om. De docenten geven de leerlingen een ambitieuze en motiverende leeromgeving en bieden ze alle kansen en volop uitdaging op zijn of haar eigen niveau. Portus scholengroep heeft een breed onderwijsaanbod: van atheneum tot vmbo-basis. De school is gericht op het creëren van gelijke kansen en mogelijkheden voor de leerlingen. Leren is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders, leerling en school.

De vereniging

Portus Scholengroep is onderdeel van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs (CVO) in Rotterdam en omgeving. Als onderdeel van zeven scholengroepen geeft Portus vorm aan de christelijke identiteit, waar iedereen welkom is, ongeacht geloof of afkomst. We zien diversiteit als kracht.

Functieprofiel en verantwoordelijkheden

De rol van de algemeen directeur is er één van richting geven, ruimte bieden en resultaat behalen. De algemeen directeur vormt samen met de andere twee leden de algemene directie. Hij geeft leiding aan het managementteam van zijn scholengroep dat, naast de andere twee leden van de algemene directie, bestaat uit de directeuren van de vijf Portus scholen. De directeuren van de scholen zijn integraal verantwoordelijk voor hun eigen school en leggen hiervoor verantwoording af aan de algemeen directie.

De zeven algemeen directeuren c.q. rectoren, de directeur van de CVO Shared Service Organisatie en de directeur Bestuur en Beleid vormen samen met de leden van de raad van bestuur het directie-overleg binnen CVO.

Competenties

VERBINDENDE SAMENWERKER

De algemeen directeur is lid van het Directie Overleg CVO (DO). De leden van het DO adviseren de raad van bestuur en zijn medeverantwoordelijk voor CVO als geheel. In dit kader vormen zij de verbinding tussen de verschillende regio’s binnen CVO en geven, afhankelijk van kennis en kunde, leiding aan CVO-projecten en programma’s.

INSPIREREND

Hij/zij geeft samen (in de algemene directie) met de schooldirecteuren richting aan de onderwijskundige koers van de scholengroep en de individuele scholen daarbinnen en bepaalt in samenspraak met de schooldirecteuren de wijze waarop deze de komende jaren gerealiseerd gaat worden. Hij/zij inspireert de directeuren om op een resultaatgerichte wijze gebruik te maken van de geboden ruimte om het dagelijks onderwijs, passend binnen de algemene koers, naar eigen inzichten vorm en inhoud te geven. Hij weet hierbij goed de balans te vinden tussen ‘afstand nemen en nabijheid tonen’.

ONDERNEMERSCHAP

Hij/zij zoekt actief het contact en de samenwerking met andere partijen (collega-scholen, gemeentelijke en maatschappelijke instanties, bedrijfsleven) om in gezamenlijkheid invulling te geven aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid in regio Zuid. Daarnaast zoekt hij/zij hierbij ook proactief de dialoog met kritisch betrokkenen. Op schoolniveau is die dialoog deels geïnstitutionaliseerd in de vorm van de medezeggenschapsraad, ouder- en leerlingraden en/of klankbordgroepen.

STRATEGISCH LEIDERSCHAP

Als lid van het DO levert de algemeen directeur een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van het CVO-beleid en aan de realisatie daarvan. Hij/zij vertaalt het CVO-beleid in concrete initiatieven voor zijn scholengroep, is verantwoordelijk voor een zorgvuldige implementatie en bewaakt de voortgang.

OMGEVINGSBEWUSTZIJN

Vanuit zijn/haar verantwoordelijkheden neemt de algemeen directeur actief deel aan de samenleving binnen de regio, zowel door de ontwikkelingen op de voet te volgen als door visie en ervaringen actief in verschillende verbanden en aan verschillende ‘tafels’ te delen en uit te dragen. Hij/zij is ambassadeur voor de Vereniging CVO en de scholengroep.

Overige functie-eisen
  • Academisch werk- en denkniveau. Een pre hierbij is het beschikken over een recent behaalde educatieve Master of Master of Change Management.
  • Heeft bij voorkeur een ruime en brede ervaring als eindverantwoordelijk schoolleider in het (voortgezet) onderwijs. Ervaring in een grootstedelijke context vormt hierbij een pre.
  • Heeft kennis van en ervaring met het leidinggeven aan complexe veranderingsprocessen en weet veranderingen ook in de cultuur te verankeren.
  • Vanuit de open christelijke identiteit van CVO en de eigen levensovertuiging een bijdrage kunnen leveren aan het geven van vorm en inhoud aan de christelijke identiteit van de scholen in een multiculturele omgeving. Dit vanuit de overtuiging dat de identiteit van een school geen vaststaand gegeven is en dat ‘de verbinding met de ander’ een kans biedt tot verrijking.
  • Het hebben van strategisch en politiek-maatschappelijk inzicht en het goed op de hoogte zijn van de theoretische en praktische onderwijsproblematiek
Arbeidsvoorwaarden
  • Betrekkingsomvang: 1 fte
  • Ingangsdatum: 1 oktober 2022
  • Salarisschaal 16 (€5.866,00 tot €8.307,00 per maand)

Interesse?

Ben jij de nieuwe algemeen directeur voor Portus scholengroep die wij zoeken? Je kunt solliciteren door je CV en motivatie uiterlijk 25 augustus te sturen naar bestuur@cvo.nl.

Meer informatie

Meer informatie over deze functie kan verkregen worden via Drs. ir. Marc Mittelmeijer RI (voorzitter raad van bestuur) via 010 2171304 of via m.mittelmeijer@cvo.nl.

Hoe gaat het verder?

De eerste gesprekken vinden plaats op dinsdag 30 augustus, de tweede gesprekken op donderdag 8 september.