Zuider Gymnasium

Schoolmaatschappelijk werker

Het Zuider Gymnasium is een christelijk gymnasium. Binnen ons gymnasium gaan leerlingen, docenten en ouders open met elkaar om. Het Zuider Gymnasium werkt intensief samen met ouders en leerlingen en gaat uit van een lerende houding. Het hechte contact tussen leerlingen, docenten en ouders vormt de basis van het persoonlijke en kleinschalige karakter van de school. Het Zuider Gymnasium beoogt als gecertificeerd begaafdheidsprofielschool een stimulerende leeromgeving te zijn voor begaafde kinderen, een school waar rekening gehouden wordt met specifieke mogelijkheden en individuele ambities. De school daagt de leerlingen als individu uit om zichzelf optimaal te ontwikkelen en verwachtingen te overtreffen.

Voor deze school zoeken we een schoolmaatschappelijk werker. Je belangrijkste werkzaamheden zijn:

 • Ondersteunen en begeleiden van docenten en directie bij de aanpak van psychosociale problemen van leerlingen.
 • Ondersteunen docenten/mentoren bij contacten en gespreksvoering met ouders/verzorgers/behandelaars.
 • Toeleiding naar het wijkteam, het OPDC en gespecialiseerde hulpverlening alsmede het onderhouden van contacten in een netwerk.
 • Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de leerlingondersteuning in het kader van passend onderwijs.
 • Verwijzen en begeleiden van leerlingen en ouders naar externe instellingen voor hulpverlening.
 • Een bijdrage leveren in het intern ondersteuningsteam (OST) en het schoolondersteuningsteam (SOT).
 • Mentoren en andere collega’s adviseren en ondersteunen bij het verlenen van hulp aan leerlingen en ouders.
 • Rapporteren van je werkzaamheden in ons leerlingvolgsysteem.

Je werkt samen met het ondersteuningsteam (OST) dat bestaat uit de ondersteuningcoördinator, remedial teacher, begeleider passend onderwijs en de schoolmaatschappelijk werkster. Daarnaast werk je samen met de verschillende onderwijsteams.

Wie ben jij?
 • Je beschikt over een afgeronde HBO- opleiding MWD of SPH en basiscursus SMW (of bereid deze zo snel mogelijk te behalen)
 • Je hebt ervaring als schoolmaatschappelijk werker.
 • Je hebt kennis van leerlingenproblematiek.
 • Je ziet werken in een grootstedelijk omgeving en multidisciplinaire werken als een uitdaging.
 • Je bent gericht op samenwerken.
 • Je bent proactief en flexibel.
 • Je hebt passie voor het onderwijs en draagt graag vanuit jouw expertise een steentje bij aan het opleiden van jonge mensen voor de toekomst.
 • Je hebt kennis van wet- en regelgeving inzake huiselijk geweld en kindermishandeling (meldcode) maar ook van actuele onderwerpen zoals de risico’s van sociale media (sexting, loverboys e.d.)
 • Je hebt kennis van hulpverleningsmethoden en -technieken.
 • Je hebt Inzicht in factoren bepalend voor het ontstaan van psychosociale problemen.
Arbeidsvoorwaarden

Aanstellingsomvang: 0,4 fte
Start: per direct
Dienstverband: tijdelijk (tot aan de zomervakantie)
Inschaling: Deze functie wordt beloond volgens schaal 10 van de CAO VO.

Verloop procedure

Interesse? Stuur dan jouw motivatie en CV uiterlijk 20 april naar het e-mailadres mobiliteitshuis@cvo.nl. De gesprekken worden gepland na 20 april.

Heb je nog vragen?

Neem dan contact op met Dianita van Hulzen (ondersteuningscoördinator) en Elles Meijer (conrector leerjaar 2 & 3) op telefoonnummer 010-4190077.