​Strategisch projectleider/adviseur huisvesting

Wil jij leiding geven aan de uitvoering van het strategisch huisvestingsplan van CVO door nieuwbouw en verbouwprojecten aan te sturen? Vind je het belangrijk daarmee een grote bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het onderwijs en het welbevinden van leerlingen? Dan zoeken wij jou!
De functie

Als strategisch projectleider/adviseur huisvesting ben je de gesprekspartner voor algemene directies en de Raad van Bestuur als het gaat om huisvestingsinitiatieven, nieuwbouw, renovatie en grotere verbouwprojecten. In deze rol vorm je de schakel tussen beleid, control en uitvoering. Als spin in het web neem je deel aan verschillende stuur- en projectgroepen en ben je mede verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van projecten. Je verbindt verschillende disciplines en bewaakt projecten op efficiëntie, zorgt ervoor dat ze binnen de kaders worden uitgevoerd en dat het doel niet uit het oog wordt verloren. Je werkt samen met de manager Huisvesting & Facilitair(HuFa) om de strategische huisvestingsambities van CVO in overleg met de scholen en Raad van Bestuur vast te stellen en te realiseren. Je hebt contacten met diverse gemeenten en je mag vanuit je expertise actief bijdragen aan het integrale beleid op het gebied van huisvesting en facilitair. Voor de komende jaren ligt er een mooie uitdaging, waarbij de realisatie van interessante projecten gecombineerd wordt met een verdere professionalisering van de dienstverlening vanuit de shared service organisatie (SSO). Hierbij is veel ruimte voor initiatief om dit verder vorm te geven. Standaardisatie en maatwerk staan daarbij centraal.

Je maakt als strategisch projectleider/adviseur huisvesting deel uit van het team Huisvesting & Facilitair dat in ontwikkeling is en wordt aangestuurd door de manager HuFa. Het team bestaat uit circa 12 personen met verschillende functies, waaronder regisseurs, coördinatoren en medewerkers. Het team zal zich de komende periode verder positioneren en er wordt intensief doorgebouwd aan de verdere professionalisering en ontwikkeling van zowel medewerkers, dienstverlening, organisatie en processen. Binnen het HuFa-team is er behoefte aan een planmatige en gestructureerde aanpak. Er heerst een cultuur waarbij collega’s elkaar helpen, betrokken zijn en graag de verbinding zoeken. Een unieke functie waar integrale samenwerking met facilitair en huisvesting binnen het onderwijs centraal staat.

Taken en verantwoordelijkheden
 • Begeleiden van de scholen bij huisvestingsinitiatieven en nieuw- en verbouwprojecten.
 • Coördineren en monitoren van de aan jou toegewezen (strategische) projecten, hierbij werk je nauw samen met de scholen.
 • Ontwikkelen integrale huisvestingsbeleid voor CVO in samenspraak met de scholen(groepen), manager HuFa en de Raad van Bestuur.
 • Betrokken bij de uitvoering van het integrale huisvestingsbeleid als het gaat om nieuw- en verbouw.
 • Onderhouden contacten met stakeholders (intern en extern), opstellen van presentaties en leveren bijdrage aan diverse verbetertrajecten.
 • Adviseren over onderwijshuisvesting in de breedste zin van het woord.
 • Managen van het proces; definiëren van projectkaders, (laten) opstellen van een programma van eisen, beoordelen van offertes en ontwerptekeningen, begeleiden van aanbestedingen, (laten) opstellen van ramingen en planningen en de beoordeling daarvan.
 • Samenwerken met en aansturen van adviseurs, bouwmanagement en andere externe partijen.
 • Bijdragen aan de doelen van team HuFa waarbij nadrukkelijk aandacht is voor de verbinding tussen bouwen, onderhouden en beheren.
Wie ben jij?

Jij bent een ervaren projectmanager met kennis op het gebied van vastgoed, facilitaire dienstverlening, inrichting, beheer & onderhoud en relevante wet- en regelgeving. Jij staat stevig in je schoenen en durft patronen te doorbreken en standaarden ter discussie te stellen wanneer jij inziet dat dit beter is voor de organisatie. Jij hebt een scherp oog voor de verschillende belangen van de eindgebruikers en weet uitstekend te schakelen op verschillende niveaus binnen en buiten de organisatie. Met jouw overtuigingskracht weet jij anderen mee te krijgen in jouw gepresenteerde adviezen. In je mondelinge en schriftelijke communicatie ben je overtuigend, effectief en enthousiast. Bovendien heb je een klantgerichte houding en voel je aan hoe tactvol te handelen. Plannen en organiseren gaan jou goed af en je krijgt energie van projectmatig werken. Samenwerken vind jij belangrijk, maar jij bent daarnaast ook uitstekend in staat zelfstandig belangrijke taken en projecten op te pakken. Je bent organisatiesensitief, stelt hoge eisen aan de kwaliteit van je eigen werk en dat van anderen, bent positief kritisch en streeft voortdurend verbeteringen na. Je hebt affiniteit met het onderwijs en vindt het belangrijk om maatschappelijk impact te maken.

Functie eisen
 • HBO/WO werk- en denkniveau met minimaal een afgeronde HBO opleiding
 • Minimaal vijf jaar aantoonbare ervaring met projectmanagement en begeleiding van complexe en grote(nieuw-)bouwprojecten
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving (o.a. bouwbesluit, arbo, milieu, veiligheid)
 • Kennis van ARW en DNR en bekend met de Verordening Voorziening Huisvesting Onderwijs (VNG)
 • Kennis van en ervaring met Europese aanbestedingen
 • Aantoonbare kennis en ervaring in projectmanagement
 • Ervaring met samenwerking met Gemeenten
 • Intrinsieke motivatie om in het onderwijs te werken en maatschappelijk bij te dragen
 • In het bezit van Rijbewijs B en een eigen auto
Competenties
 • Verbindend
 • Gestructureerd
 • Oplossingsgericht
 • Kwaliteit- en klantgericht
 • Organiseren
 • Communicatief vaardig
 • Organisatiesensitief
De organisatie

De Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omstreken (CVO) verzorgt voortgezet onderwijs in de Rotterdamse regio. Er werken in totaal ongeveer 2.350 medewerkers voor 38 scholen met in totaal ongeveer 21.000 leerlingen. Op het Henegouwerplein in Rotterdam is de centrale organisatie van CVO gevestigd. Deze bestaat uit een tweehoofdige Raad van Bestuur en een kleine concernstaf. Ook de recent gevormde shared service organisatie (HR, ICT, financiën, huisvesting & facilitair, juridische zaken en inkoop) huist op het Henegouwerplein. De shared service organisatie (SSO) is een no-nonsense organisatie met een informele en professionele cultuur, die het woord ‘dienstverlening’ heel letterlijk neemt en altijd zoekt naar de beste oplossing. De SSO is in opbouw en draagt zorg voor de continuïteit en efficiëntie van de dienstverlening, is met kennis en kunde altijd actueel en ontzorgt de scholen. Ze werken samen, zijn aanspreekbaar op hun handelen, delen kennis, leren van elkaar en zijn transparant en integer. De mens staat bij SSO centraal, dat geldt zowel voor haar klanten als voor haar medewerkers.

Arbeidsvoorwaarden

Deze functie valt onder de CAO voortgezet onderwijs in schaal 12. Op basis van een fulltime contract krijg je een bruto maandsalaris van minimaal € 3.659,- en maximaal € 5.699,-. Verder heb je recht op 8% eindejaarsuitkering, 8% vakantiegeld, verlof met de standaard schoolvakanties en budget voor levensfasebewust personeelsbeleid. Daarnaast hecht CVO veel waarde aan jouw persoonlijke- en professionele ontwikkeling. Met een jaarlijks opleidingsbudget stimuleren zij jou in ontwikkeling te blijven. Bovenal biedt CVO een nieuwe werkplek waarin veel moet worden opgezet en gepionierd mag worden. Er is veel ruimte voor eigen initiatief en de mogelijkheid om mee te bouwen aan een nieuw organisatieonderdeel. Een plek waar je veel ervaring en kennis over je vak en het onderwijs kunt opdoen en verbreden. De aanstelling is voor een jaar met uitzicht op een vaste aanstelling.

Informatie en sollicitatie

Voor meer informatie over de functie kun je terecht bij Elise Vermeulen en Jannah Schraven van Hospitality Group (033 – 462 55 56). Je sollicitatie met CV en motivatie ontvangen wij graag via https://www.hospitality-group.nl/vacatures/strategisch-projectleider-adviseur-huisvesting/. Alle reacties worden vertrouwelijk behandeld. De sollicitatieprocedure bestaat uit meerdere gesprekken en een assessment.